Vyhledávání

ad Sensum Bonum, z. s.

08.05.2015 18:48
ad Sensum Bonum, z. s.

je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

 

ad Sensum Bonum, z. s.

is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities.

Zpět